Ξεκαθαρίστε το θέμα με τους γονείς σας

Έχω συζητήσει αρκετές φορές με φίλους μου ή και με δικούς μου ανθρώπους για τους γονείς τους. «Θα μπορούσαν να κάνουν το ένα ή το άλλο για μένα. Ναι ήταν καλοί γονείς, αλλά περίμενα να συμπεριφερθούν αλλιώς σε κάποιες καταστάσεις”. Συγχωρήστε τα λάθη και τις παραλείψεις των γονιών σας και κλείστε το θέμα μια για πάντα.

Έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν με βάση τις πεποιθήσεις τους, τις γνώσεις τους και τις επιρροές που είχαν από το περιβάλλον σε δύσκολα χρόνια. Αν το σκεφτείτε το λίγο, ήταν σίγουρα μια βελτιωμένη έκδοση των γονιών τους και εμείς είμαστε μια βελτιωμένη έκδοση των δικών μας γονιών. Αφήστε τα πίσω όλα αυτά και μην βασανίζετε το μυαλό σας με τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει. Έκαναν το καλύτερο που οι ίδιοι μπορούσαν, μην τους κατηγορείτε, σταθείτε δίπλα τους μέχρι το τέλος, τιμήστε τους μέχρι την τελευταία ημέρα.

Πριν από λίγο καιρό, βρέθηκα σε μια κηδεία της μητέρας ενός πολύ καλού μου φίλου. Πλήθος κόσμου στην εκκλησία. Ήταν μια αξία γυναίκα, εξαιρετική επαγγελματίας και υπέροχος άνθρωπος. Η κόρη της εκφώνησε έναν συγκλονιστικό επικήδειο, που έκανε τους πάντες να σπαράξουν στο κλάμα είτε γνώριζαν καλά, είτε όχι την εκλιπούσα. Μετά το τέλος του επικήδειου, σκέφτηκα ότι αυτά τα λόγια θα ήθελα να πει η κόρη μου στη δική μου κηδεία. Πόσο περήφανος θα ήμουν…

Όταν πήγαμε στο χώρο όπου η οικογένεια πρόσφερε καφέ, όπως συνηθίζεται, ο φίλος μου κάθισε μαζί μου και τον ρώτησα πώς αισθανόταν εκείνη τη στιγμή. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή του; «Άκουσα τόσα καλά πράγματα γι αυτήν απ’ όλους, που γέμισε η καρδιά μου και μου έφυγε όλη η θλίψη. Είμαι περήφανος που ήταν μητέρα μου». Αυτό είπε και φωτίστηκε το πρόσωπο του για δευτερόλεπτα.

 

Getting the whole thing over with parents

I have discussed several times with my friends or with my own people about their parents. ” they could do one or the other for me. Yes they were good parents, but I expected them to behave differently in some situations “. forgive the mistakes and omissions of your parents and close the matter once and for all.
 
They did the best they could based on their beliefs, knowledge and influences they had from the environment in difficult years. If you think about it, it was definitely an improved version of their parents and we are an improved version of our parents. Leave all this behind and don’t torture your mind with what they could have done. They did the best they could, don’t blame them, stand by them till the end, honor them until the last day.
 
Some time ago, I was at a funeral of the mother of a very good friend of mine. A crowd of people in church. She was a value woman, excellent professional and wonderful person. Her daughter gave a shocking obituary, which made everyone cry whether they knew well or not. After the end of eulogy, I thought these words I would like my daughter to say at my own funeral. How proud I would be…
 
When we went to the place where the family offered coffee, as usual, my friend sat with me and I asked him how he was feeling at the time. Do you know what his answer was? ” I heard so many good things about her from everyone, that my heart filled and all my sorrow went away. I’m proud she was my mother “. that’s what he said and lit up his face for seconds.