Πρόσφατα βρέθηκα σε μία κοινωνική εκδήλωση και συνομιλούσα με έναν γνωστό μου για την αυτοβελτίωση.