Δεν έχετε πήξει και εσείς με τα διάφορα τσιτάτα που διαβάζετε για τον τρόπο με