Τι πιο ωραίο για τα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τις Πανελλήνιες εξετάσεις, να πάρουν ως