Ούτε τη λέξη δεν μπορούμε να προφέρουμε. Και μόνο το άκουσμά της μάς προκαλεί τρόμο.