Τι έμαθα το 2021: Η ζωή μου δεν είναι φτερό στον άνεμο. Εγώ είμαι ο